Kan vi se når barn har det vanskelig?

Kan vi se når barn har det vanskelig?

Et spørsmål mange stiller seg om det å oppdage om barn har foreldre som sliter med sykdom eller rus er nettopp; hvordan kan vi oppdage det? Det enkle svaret er vel at man ikke kan oppdage det. Det vanskelige svaret er at en kan avdekke om barn har det vanskelig.

Hvordan kan barnet reagere?

Hvordan kan barnet reagere?

Det er mange ulike måter et barn kan reagere på. Og i familier med flere barn vil sannsynligvis søsken reagere helt ulikt.

I barnehagen - tegn på at barn har det vanskelig

I barnehagen - tegn på at barn har det vanskelig

Typisk tegn på at noe er i veien kan være at barnet endrer væremåte.

Kartlegging av barnets behov

Hvis et barn som er pårørende og trenger oppfølging som følge av foreldrenes tilstand,
vil en kartleggingen hjelpe til å få innsikt i hvilke konsekvenser foredrenes situasjonen får
for barnet.