Materiell fra Voksne for Barn

Materiell fra Voksne for Barn

                                                                                                                                                                                        

"Født til å skinne" - tekster av ungdom som vet mye om livet

Les de unges egne tanker om hjelpeapparatet, deres refleksjoner og anbefalinger.
I samarbeid med RKBU Nord har Voksne for Barn arrangert skriveverksted forunge brukere av helse- og sosialtjenester i Nordland, Troms og Finnmark.

Last ned fil(Pdf) Født til å skinne - av ungdom som kan mye om livet(1 6 5 2kb)

Last ned "Født til å skinne" i PDF eller bestill i nettbutikken. 

Barn i Norge 2014 - Når barn er pårørende

Barn og unges behov for å bli sett og for å få informasjon, når de er pårørende, er en rød tråd i Barn i Norge 2014.
Se sammendrag

Se opptak fra lanseringsseminaret 

Bestill rapporten i nettbutikken 

                                                                                                                                                                                        

Hvem kan hjelpe Jesper - samtaleverktøy i møte med barn som har rusavhengige foreldre

Barn som vokser opp med en forelder som misbruker rus har en uforutsigbar og utrygg hverdag. Mange forstrekker seg psykisk og fysisk ved å ta på seg et for stort ansvar hjemme, uten å få den støtte og oppfølging fra foreldrene som de trenger for å ha det bra og få en sunn utvikling.

Det er avgjørende for disse barna at de blir sett og tatt vare på av andre voksne. Verktøysettet ”Hvem kan hjelpe Jesper?” kan bidra til at flere barnehageansatte og andre som jobber med små barn tar opp mistanker om omsorgssvikt som følge av rusmisbruk med barna.

Du kan bestille hele verktøysettet i nettbutikken - eller se filmen og materiellet her

___________________________________________________________________________

Rusavhengig og forelder - hefte

Med heftet ”Rusavhengig og forelder” ønsker Voksne for Barn å hjelpe foreldre til å forstå og ta vare på barna sine - til tross for rusavhengigheten. Vi hever ingen
pekefingere, men sier noe om hvordan barn kan oppleve rusavhengige foreldre og hvilke følger rusavhengigheten kan få for barnas hverdag.
Last ned filRusavhengig og forelder (hefte)(1 6 1 2kb)Last ned Rusavhengig og foreldrer i PDF eller bestill i nettbutikken.

_________________________________________________________________________

Når mamma eller pappa ruser seg - hefte for barn 8-12 år

Omlag 200 000 barn og unge i Norge lider under foreldres rusmisbruk. Voksne for Barn tilbyr et hefte spesielt beregnet på barn mellom 8 og 12 år
Last ned filNår mamma eller pappa ruser seg (hefte)(2 3 1 7kb)Heftet kan lastes ned i PDF eller bestilles i nettbutikken.

__________________________________________________________________________

"Hva er galt med foreldrene mine?" - for ungdom

Det er mye som kan bli forandret når en eller begge foreldrene har psykiske problemer. Kanskje klarer ikke foreldrene å takle de daglige gjøremålene så godt som tidligere. 
Heftet kan bestilles i nettbutikken 

_________________________________________________________________________

Håndbok for foreldre: "Hvordan hjelper jeg barnet mitt"

Når foreldre har psykiske problemer er de ofte urolige for sine barn. Alt fungerer kanskje ikke som før. Tretthet kan tære på kreftene, og tålmodigheten settes på prøve. Kanskje uroer foreldrene seg for hva barna oppfattes av problemene, og hvordan de opplever dem.
Heftet kan bestilles i nettbutikken

_________________________________________________________________________

Når mamma eller pappa er psykisk syk eller rusavhengig

Hefte nr. 15 i vår brosjyreserie "Ta barn på alvor": Mange barn i familier hvor en av foreldrene er psykisk syk eller ruser seg, er veldig redde for at noen skal få vite om det. Derfor tør de nesten aldri å ta med venner hjem eller fortelle hvordan de har det til noen. Noen er redde for at det skal bli bråk hvis de sier fra.
Last ned filNår mamma eller pappa er psykisk syk eller ruser seg (Brosjyre)(6 9 2kb)Last ned "Ta barn på alvor" nr. 15 i PDF, eller bestill i nettbutikken.

_________________________________________________________________________

Skriv for livet - tekster fra og til ungdom

"Skriv for livet" er tekster fra og for barn og unge som vet hvordan det er å vokse opp med foreldre som har et rusproblem eller er psykisk syke.

Last ned filSkriv for livet (hefte)(1 7 9 7kb)Last ned "Skriv for livet" i PDF eller bestill heftet i nettbutikken.

 

____________________________________________________________________________________________ 

Når du mistenker at et barn blir utsatt for vold

Last ned fil(Pdf) Ta barn på alvor nr.19: Når du mistenker at et barn blir slått(3 5 7kb)

Last ned Ta barn på alvor brosjyre nr. 19 "Når du mistenker at barn blir slått" i PDF eller bestill i nettbutikken

 

______________________________________________________________________________________________

Barn i Norge-rapporten 2011: "Vold og traumer"

Barn i Norge-rapporten 2011 "Vold og traumer" inneholder sterke fakta, selvopplevd essay og metoder for hvordan du kan møte barn som er utsatt for vold.

Les mer og last ned