Er du syk, har problemer med rus eller andre utfordringer og har barn?

Er du syk, har problemer med rus eller andre utfordringer og har barn?

Du er ikke alene! Visste du at 450 000 barn i Norge har foreldre som enten bruker rusmidler eller som har psykiske lidelser? I tillegg kommer barn som har somatisk syke foreldre og andre påkjenninger.

Det er belastende for familien om foreldre er syke, sliter med rus, blir utsatt for vold, at familien sliter økonomisk, står i en en konfliktylt skilsmisse eller at en av foreldrene sitter i fengsel.

Noe form for belastning og bekymring rammer de fleste familier i kortere eller lengere tidsrom. Mange barn i Norge har opplevd noe som er trist som følge av at det har skjedd noe i deres familie. En del av disse igjen har en eller flere erfaringer med foreldre som er somatisk eller psykisk syke, eller som har misbrukt alkohol.

Det betyr ikke nødvendigvis det samme som at foreldrene til alle disse barna sliter med sykdom, rusproblemer eller andre utfordringer over tid

Er du bekymret for barna dine?

Det er naturlig å være bekymret for barna sine. Også når du har det vanskelig selv. Her er noen ting som du som forelder kanskje vil kjenne deg igjen i:

  • du synes kanskje ikke du klarer å være slik du pleier å være
  • du blir lettere sint enn vanlig
  • du har mindre tålmodighet
  • du orker ikke å gjøre de tingene du pleier å gjøre med barna

Barna på sin side er kanskje bekymret for:

  • om du noen gang vil bli slik du pleier å være
  • om de kan ta med seg venner hjem
  • eller de kan synes de får mye å gjøre hjemme når du er dårlig.  

Det er ikke uvanlig at  foreldre og barn opplever hverdagen slik en gang iblant, og det er ikke nødvendigvis er skadelig for barna. Foreldre generelt synes ikke alltid at de strekker til i forhold til barna sine, selv om de hverken har helse- eller rusproblemer. Mange barn synes de har mye oppgaver hjemme og lite «fritid» . Og det uten at at foreldrene har vanskeligheter av noe slag, men det har lett for at det faller mer på barna når foreldrene sliter.

Barn trenger foreldre

Barn trenger foreldre som både beskytter det, og som også kan gi mening til det barnet ikke forstår. Hvordan vi er som foreldre utfordrer barnets forståelse.

For eksempel kan psykiske og somatiske vansker foreldrene gi barnet skyldfølelse.
Ikke så mye fordi foreldrene har det vanskelig men fordi man som forelder endrer seg. Det er i slike perioder med vonde tanker, smerte, tretthet og utmattethet at det ikke er så lett å være tålmodig med et barn som maser eller som ikke rydder opp etter seg eller som ikke ringer for å si hvor han er hen.

Og det er måten vi reagerer når det brister for oss som får barnet til å føle skyld.

Sinnet eller raseriet, kjeftingen. Eller utsagn som.. «Om dere ikke slutter å mase snart kommer hodet mitt til å eksplodere!» Selvfølgelig er ikke barnet skyld i noe som helst. Når barn får en forklaring blir det lettere for barn å forstå sammenhengen. Og det vil være godt for barnet.
Det er viktig at barnet vet at "Det er ikke min skyld".

For en av 10 barn er situasjonen så alvorlig at det kan være grunnlag for å sette inn spesielle tiltak.