Mye å forholde seg til

Mye å forholde seg til

Det er mange forskjellige ting som oppstår i en familie. Foreldre skiller seg, en slektning faller bort, en forelder må i fengsel eller at familien i kortere eller lengre periode sliter veldig økonomisk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det som skjer i en familie berører også barna. En skilsmisse kan oppleves både som en lettelse og noe trist. Det kan ha vært en lang periode med konflikter forut for skilsmissen. Hverdagen endrer seg uansett for barna og de synes det er leit at de ikke bor sammen med begge foreldrene hele tiden. Selv om en besteforelder har vært lenge syk, og et dødsfall er forventet, så opplever en naturlig nok sorg.

Barn og ungdom er stort sett flinke til å omstille seg og til å tåle forandringer. Men, om et barn i tillegg har belastninger som følge av foreldrenes problemer kan det være at det som skjer oppleves som ekstra stressende. Barn er forskjellige. Noen er mer sårbare i forhold til forandringer enn andre.


Forutsigbarhet


Det å forsøke å gjøre de endringene som skjer på en så skånsom måte som mulig for barnet er en viktig foreldreoppgave. Det innebærer ikke minst at de får informasjon om hva som skjer og skal skje.
Det at barnet vet at foreldrene har en god dialog selv om de ikke bor sammen kan være godt. Barn reagerer forskjellig. Noen barn trenger kanskje mer støtte i slike perioder til lekser for eksempel. Om det blir endringer i hverdagen i forhold til om barnet skal bo litt hos far og litt hos mor, så er det viktig at samværet er planlagt og forutsigbart. Det gjelder også høytider og ferier.

Det er også et godt utgangspunkt om de som møter barnet ditt på skolen eller på fritidsaktiviteter vet hva som skjer. På den måten gir du de voksne mulighet til å ta hensyn til hva som skjer i barnets liv, slik at de kan bidra til at overgangen til en ny situasjon går så smidig som mulig.