Skilsmisse - som barna opplever det

Skilsmisse - som barna opplever det

I ”Kjære mamma og pappa” forteller barn hvordan skilsmisse oppleves for dem. Barna som har bidratt har ikke nødvendigvis andre belastninger i familien sin - men forteller om det å ha skilte foreldre.

Konflikt mellom foreldre kan ha alvorlige konsekvenser for barn

Konflikt mellom foreldre kan ha alvorlige konsekvenser for barn

Det viser en rapport fra Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet, som på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har oppsummert hva vi vet om negative konsekvenser av foreldrekonflikt og samlivsbrudd for barn og ungdom, og i hvilken grad mekling kan bidra til å hindre slike konsekvenser.