Hvor kan du og familien få hjelp?

Det som er viktig at du som foreldre med egne utfordringer og problemer prøver å snakke med noen du stoler på og som vet at du sliter.

Det kan gjerne være venner eller familie, men du bør også snakke med fagpersoner som har erfaring med denne typen problemer. Det kan være:

  • Helsesøster
  • Fastlege
  • NAV (her finner du også det som tidligere ble kalt Sosialkontor)
  • Familievernkontor

Hvis du er bekymret for barna dine og gjerne vil ha støtte i omsorgen for dem, kan du også ta kontakt med barnevernet. De kan blant annet bidra med støttekontakt til barnet, avlastningshjem i helger og andre langt mindre drastisk tiltak enn å ta barna ut av hjemmet, som er det mange forbinder dem med.

 

Bekymringstjenesten i Voksne for Barn

Bekymringstjenesten i Voksne for Barn er et tilbud til foreldre og andre voksne som har bekymringer eller spørsmål om barn og unge. Tjenesten bemannes av rådgivere med barnefaglig kompetanse og du kan være anonym.

Du kan ringe oss på tlf 810 03 940 (vanlig lokaltakst) alle hverdager mellom kl.09.30 og kl. 14.30. eller benytt vår webjeneste og henvend deg skriftlig på bekymring.no.

Vi besvarer alle typer henvendelser, fra hverdagslige utfordringer som søvn og grensetting til mer alvorlige som for eksempel belastinger i familien,  mobbing og sorg. Våre barnefaglig utdannede rådgivere kan gi deg råd om den aktuelle situasjonen familien står i, og har oversikt over hvilke videre instanser du eventuelt bør kontakte videre.

Velkommen med din henvendelse!

 

Hjelpetelefoner/organisasjoner i forhold til rusproblemer og avhengighet:

Anonyme alkoholikere, tlf. 911 77 770

Anonyme narkomane, tlf. 905 29 369

Blå kors senter for rusrelaterte livsproblemer, tlf. 22 99 49 10

RUStelefonen (Blåkors): 08588

Landsforbundet mot stoffmisbruk, tlf. 815 00 205