Hvordan kan barnet reagere?

Hvordan kan barnet reagere?

Det er mange ulike måter et barn kan reagere på. Og i familier med flere barn vil sannsynligvis søsken reagere helt ulikt.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Når det gjelder ulike utfordringer så vil vi finne en del felles reaksjoner uavhengig om det er rus, psykisk sydom, andre sykdommer, vold, konflikter på grunn av skilsmisse, fattigdom, sorg eller at en av foreldrene sitter i fengsel.

De mest vanlige reaksjonene hos barn kan være:

 • Noen blir kontaktsøkende og klengete. De vil ha mest mulig oppmerksomhet og bekreftelse fra voksne.
 • Noen kan virke tilbaketrukne, avmålte og observerende. De vil sikre at alt er i orden før de involverer seg eller tar kontakt.
 • Større barn kan bli mistenksomme og skeptiske. Erfaringene med foreldrenes ofte brå skifter, gjør at de forventer at dette kan skje i plutselig.
 • De kan være forsiktige med å ta med venner hjem.
 • De kan ha sagt eller gjort noe som tyder på at de er flaue over deg eller ektefellen/samboeren din.
 • De kan vise tegn på at de tar på seg skyld for konflikter hjemme.
 • De kan gi uttrykk for redsel for å miste noen av dere.
 • De reagerer veldig på løftebrudd.
 • De tar ekstra ansvar hjemme.

 

Andre og mer alvorlige reaksjonsmåter kan være:

 • Søvnproblemer
 • Sengeveting
 • Mareritt
 • Angst
 • Tristhet
 • Depresjon
 • Skoleproblemer
 • Atferdsvansker
 • Kriminalitet
 • Rusmisbruk
 • Emosjonelle vansker

Mange av disse reaksjonsmåtene trenger å bli tatt hånd om av profesjonelle fagpersoner. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PP tjenesten) kan være rette instans å henvende seg til. Det kan Barne og ungdomspsykiatrien også. Lurt å drøfte slike bekymringer for et barn med de ansatte i barnehagen, skolen eller på helsestasjonen.

Ikke at alle barn som lever med utfordringer i hjemmet får slike problemer. Men det er slik at de fleste som har forsket på barn som lever under slike belastninger sier at disse barna er overrepresentert sett i forhold til andre barn. Det betyr at det er viktig å være oppmerksom på barna sine.