Om å være foreldre - på 15 språk

Om å være foreldre - på 15 språk

BarnsBeste tilbyr informasjonsbrosjyre om å være foreldre når sykdom eller avhengighet rammer familien.

Skal dere ha familieråd?

Familieråd er en god måte for alle i famliens og familiens nettverk å se samlet på situasjonen. I felleskap kan dere lettere se helheten og se hvilke ressurser dere har og trenger.

Forelder og psykisk syk

Forelder og psykisk syk

Er du psykisk syk er du kanskje urolig for barnet ditt? Alt fungerer kanskje ikke så godt som før. Trettheten tar på kreftene og tålmodigheten brister. Det kan hende at også foreldrene er uroer seg for hva barna oppfatter av foreldrenes sykdom og hvordan de opplever den.

Rusavhengig og forelder

Rusavhengig og forelder

Vi i Voksne for Barn har som utgangspunkt at alle foreldre vil det beste for sine barn. Ingen foreldre ønsker at barna deres skal lide eller ha det vondt.
Men samtidig vet vi at foreldre flest synes det er vanskelig å være gode nok foreldre – og vi vet at når en eller begge foreldrene er rusavhengige, vil dette kunne gjøre det enda vanskeligere å være gode foreldre.

Fra barn og ungdom

Fra barn og ungdom

"Skriv for livet" er et hefte hvor barn og ungdom deler sine erfaringer med å ha foreldre som er psykisk syke eller har problemer med rusbruk.

Henriettes mor fikk kreft

Henriette 12 år, sin mor døde av kreft. På Treffpunkt møter hun andre barn som også har mistet noen som følge av kreft, eller har en kreftsyk person i familien. Treffpunkt arrangeres av Kreftforeningen på over 20 steder i Norge.

Film: Familiesamtale

En innleggelse på psykiatrisk avdeling påvirker ikke bare pasienten, men hele dens familie. I denne filmen får vi se hvordan Sørlandet Sykehus arbeider med familiesamtaler for å fange opp barna til de psykisk syke. Vi møter familieterapeut ved SSHF Gunnar Eide, og den danske familieterapeuten Karen Glistrup, samt flere barneansvarlige ved post 6.1 ved Sørlandet Sykehus, Kristiansand.

Mamma i LAR-behandling

Jeg er også mamma er en film om mødre i LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering). Etter år i rus, har disse mødrene nå et roligere og bedre liv. I prosjektet “Sammen midt i livet” (SMIL) lærer mødrene om ulike sider rundt morsrollen.