Når en av foreldrene er psykisk syk

Når en av foreldrene er psykisk syk

Om du er psykisk syk, så er det helt naturlig at du er urolig for barna dine.

Illustrasjon: Colourbox

Når en av foreldrene er psykisk syk fungerer det kanskje ikke så godt som det bruker i hjemmet.

Du er kanskje mer trett, og som en følge av det har du mindre tålmodighet enn når du er frisk. Kanskje uroer du deg over hvor mye barna fanger opp av sykdomsbildet ditt og hvor mye de forstår.

Mulig du som mamma eller pappa legger merke til forandringer hos barnet ditt? Det er ikke uvanlig at en merker på barnet når en foreldrer sliter. Dette kan gi veldig forskjellig utslag. Noen barn blir veldig stille, et annet blir rastløs, noen og er oftere i dårlig humør og andre igjen bekymrer seg kanskje altfor mye. Du vil kanskje også oppleve at barnet som før var samvittighetsfull med skolearbeidet sitt ikke orker å gjøre leker, eller at barnet ditt isolerer seg mer hjemme enn før.

Småbarn kan bli klengete på foreldrene og ungdommen din er kanskje mer og mer ute for å slippe å forholde seg til det som skjer hjemme.

Om du er bekymret for barnet ditt er det viktig å vite at:

  • Alle barn får ikke problemer.
  • Om barnet ditt får det vanskelig er det ikke slik at det må føre til psykisk sykdom.
  • En normal oppvekst og utvikling er  mulig selv når en forelder er psykisk syk.
  • Enhver familie opplever vanskelige perioder – det er endel av livet.
  • Det viktigste er hvordan en lever med utfordringene som kommer og hvordan man løser dem.