Om forandring og barnets bekymring

Om forandring og barnets bekymring

Mange barn bekymrer seg mye for den voksne som ruser seg. Det at forelderen forandrer seg nar han eller hun er ruspåvriket er med på å skape usikkerhet hos barnet.

Om løfter, løftebrudd og barn som overtar voksnes ansvar

Om løfter, løftebrudd og barn som overtar voksnes ansvar

Mange barn som lever eller har levd i familier med rusproblemer, forteller om stadige løfter og løftebrudd når det gjelder at ting skal bedre seg eller endre seg.

Opplevelsen av skam og skyld

Opplevelsen av skam og skyld

Barn kan oppleve skam og skyld i forhold til det som skjer i hjemmet.