Barna trenger informasjon

Barna trenger informasjon

Omsorg for pårørende i sykehus har tradisjonelt og juridisk vært forbeholdt voksne pårørende. I dag er det et økt fokus på at også barn er pårørende, og at de i likhet med voksne blir rammet når en forelder blir alvorlig syk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Barn kan ha behov for følgende informasjon:


Om forelderen som er syk

 •  Balansert og adekvat informasjon om sykdomssituasjonen til forelderen,
   forklaring av eventuell diagnose samt forklaring av symptomer
 • Hva som har forårsaket sykdommen eller tilstanden
 • Hva slags behandling som gis   
 • Hvordan forelderen blir ivaretatt
 • Hvor lenge behandlingen varer
 • Hvordan tilstanden påvirker forelderen, barnet og familiens situasjon
 • Muligheter for besøk og hvordan det skal foregå


Om sin egen situasjon

 • Barnet må vite at det selv blir tatt vare på, og av hvem
 • Hva som er normale reaksjoner hos barn når voksne har et alvorlig helseproblem
 • At den voksnes tilstand ikke er barnets skyld
 • At barnet ikke kan hjelpe den voksne med å bli frisk
 • At barnet har lov til å ha det bra og fortsette med aktiviteter som er bra for barnet, selv når den voksne har det vanskelig
 • Barnet må få vite hvem som vet om familiens situasjon, og hvem barnet kan snakke med om det som er vanskelig


Informasjon gitt på en god måte, kan dempe unødig angst om eksempelvis arv og smitte. Barn trenger å få anledning til å bearbeide den informasjonen som er gitt. Ofte vil de ha behov for å spørre om igjen om de samme tingene. Dersom foreldrene ikke deltar i samtalen, bør barna få anledning til å ha med seg en voksen de stoler på, forutsatt at taushetsplikten ikke er til hinder for dette.

Kilde: Helsedirektoratet