Når mamma eller pappa har kreft

Når mamma eller pappa har kreft

Når en forelder får kreft betyr det ofte store endringer i familiens liv, og bekymring blir en del av hverdagen.

Film om Henriette som mistet moren sin

Henriettes mor døde av kreft. På Treffpunkt møter hun andre barn som også har mistet noen som følge av kreft, eller har en kreftsyk person i familien. Treffpunkt arrangeres av Kreftforeningen på over 20 steder i Norge.