Jesper er fire år og pårørende

Vårt arbeid for barn består i å bygge robusthet. Noen barn er ekstra utsatt fordi foreldrene deres sliter. Barn er pårørende når en av foreldrene er rusavhengig, har psykiske vansker eller annen alvorlig sykdom. Jesper er et av disse barna.

 Film og veiledning "Hvem kan hjelpe Jesper?"

 

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Jesper er fire år og pårørende

 

Prøv også: Veiviser for barnehageansatte: "Du kan hjelpe Jesper!"
- en videreføring av filmen ”Hvem kan hjelpe Jesper” som fortsetter der filmen slutter. 

Jesper er fire år og pårørende

Klikk for å starte veiviseren "Hjelp Jesper"

Jesper er fire år og pårørende

Voksne for Barn jobber for at barn som Jesper skal bli lagt merke til. Vi jobber også for at barna som en konsekvens av å bli sett, skal få den støtten og hjelpen de trenger. Ansatte i barnehagene møter daglig barn som har det vanskelig. Det er ikke alltid like enkelt å vite hva en skal gjøre med bekymringene sine. Noen har kanskje vært bekymret lenge? Uten egentlig å vite om andre som også har vært det. Med utgangspunkt i historien om Jesper har vi utviklet verktøy for barnehageansatte slik at det skal bli lettere å gjøre noe med denne bekymringen, og hjelpe hvert enkelt barn.

Se også: Kurset "Du kan hjelpe Jesper"

Se hele vårt opplæringstilbud om når barn er pårørende eller har belastninger i familien

Bestill gratis plakat (kun porto) med Jesper til å henge på personalrommet