Nettportalen dinutvei.no

Nettportalen dinutvei.no

Vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes.

Mer atferdsproblemer hos barn når mor er utsatt for overgrep

Mer atferdsproblemer hos barn når mor er utsatt for overgrep

En ny studie avdekker tydelig sammenheng mellom mødre som ble utsatt for overgrep i barndommen, og uro og oppmerksomhetssvikt hos barna.

Alles ansvar å hjelpe barn som utsettes for omsorgssvikt

Alles ansvar å hjelpe barn som utsettes for omsorgssvikt

Det er barnevernets hovedoppgave å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det er alles ansvar å melde fra til barnevernet når vi er bekymret for et barns omsorgssituasjon.

Mødre utøver oftere vold mot barna

20% av ungdom i alderen 18 og 20 år forteller at har blitt utsatt for vold fra mor, 14 % fra far.

Barna må beskyttes under samvær

Barna må beskyttes under samvær

- Når det finnes informasjon om at et barn kan være i fare må samfunnet beskytte det, mener generalsekretær Randi Talseth. Hun ber departementet gå enda lenger enn forslagene til endringer i Barnevernloven som er ute på høring.

Seksuelle krenkelser begås mest av jevnaldrede

Seksuelle krenkelser begås mest av jevnaldrede

Ungdomsstudie om vold og overgrep viser at venner, kjærester og bekjente går over streken. Seksuelle krenkelser mot barn og unge utøves ofte av jevnaldrene.

Dialogisk samtalemetode om vanskelige tema

Dialogisk samtalemetode om vanskelige tema

Målet med dialogisk samtalemetodikk er å få frem barnets fortelling om selvopplevde hendelser så fritt og spontant som mulig, og uten at den voksne legger føringer for innnholdet i barnets fortelling.