Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Rådgiverne våre får mange henvendelser som omhandler barn i barnehage. Her kan du lese svarene deres på noen av de mest vanlige henvendelsene.

Barnehagestart

Barnehagestart

Dere skal bli kjent med et nytt miljø, nye mennesker og rutiner, og for de fleste betyr det daglig atskillelse for første gang. Det kan ta tid, både for barnet og for foreldre.

De stille barna

De stille barna

De sitter der, leker eller gjør det de voksne sier at de skal gjøre. Hvordan skal vi forstå og møte det stille atferdsuttrykket i hjem, barnehage og skole?