Barn ønsker seg tid til jul

Barn ønsker seg tid til jul

Mange barn gir uttrykk for at det de ønsker seg mest av alt, er at foreldrene setter av tid til å være sammen med dem i adventstiden og julen.

Noen juleråd til foreldre:

• Snakk sammen om hvordan dere ønsker å feire julen og lytt til hver enkelts ønske. Ofte tror man at man vet hva de andre ønsker. Det er ikke sikkert at man har rett, og derfor er det viktig å sjekke. Finn deretter ut hvordan dere kan imøtekomme hverandre. I denne fasen er det naturlig at en må kompromisse dersom en står langt fra hverandre. Likeverdig og løsningsfokusert kommunikasjon styrker barnet og fellesskapsfølelsen i en familie.

• Bli enig om programmet. Husk at mange barn opplever en stressende hverdag og lengter etter ro og tid sammen med foreldrene sine

• Hold avtaler dere gjør med barna. Dere er den viktigste rollemodellen barnet har.

• Fordel arbeidsoppgaver og inviter barna inn i juleforberedelsen.

• Avklar på forhånd rammen for gaver slik at dere unngår urealistiske forventninger med påfølgende skuffelse. Å bli skuffet over en gave er vondt for den som mottar og den som gir.

• Begrens alkoholinntaket. Barn kan bli urolige og redde når foreldrenes stemningsleie endres.

• Senk skuldrene og sett realistiske mål for hva som skal gjøres før jul. Stress kan lett skape dårlig stemning, og spesielt små barn er var for irritable voksne.

Når foreldrene ikke bor sammen:

• Avtal i god tid hvor barnet skal feire jul. Barn med delt bosted har ekstra behov for forutsigbarhet

• La barnet slippe å ta del i konflikter mellom de voksne.

• Husk at barn er lojale. Dersom du synes det er vondt å feire jul uten barnet og lar dette skinne gjennom, vil det lett skape dårlig samvittighet og lojalitetskonflikt hos barnet. Mange skilsmissebarn sliter med dette.

• Støtt derfor opp om planer barnet har hos den andre forelderen og vis at du gleder deg på barnets vegne. Vis at du er en voksen som tar ansvar for ditt liv.

• Der barnet lever i nye familiekonstellasjoner er det ekstra viktig å ta en juleforberedelsessamtale og sjekke ut de ulike ønskene slik at dere kan skape nye juletradisjoner sammen. Husk at det kan være viktig for barn å få noe alenetid med sine foreldre.

 

Har du spørsmål om  barn og julefeiring? Våre rådgivere svarer på spørsmål om barn og unge fra foreldre og andre voksenpersoner.