Ti gode foreldrevettregler

Ti gode foreldrevettregler

La barnet føle at det er viktig, barn har et stort behov for å føle at det er viktig for foreldrene. Barn vokser på kjærlighet og utfordringer. Her er ti gode foreldrevettregler.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

1. La barnet protestere uten å føle deg avvist

Barn må sette sine egne grenser, og noen ganger blir det gjort med krasse utsagn. Det stikker oftest ikke dypt. Snart blir du tatt til nåde igjen!

 

2. Vent ikke at barnet alltid skal være blid og glad

Barn har mange følelser, og alle må få komme til uttrykk.

 

3. Gi ikke etter overfor barnet bare for å unngå bråk

Barn føler seg trygge når det er grenser og rammer rundt dem. Men de må også få utfordre grensene for å være helt sikre.

 

4. La barnet føle at det er viktig

Barn har et stort behov for å føle at det er viktig for foreldrene.

Barn vokser på kjærlighet og utfordringer.

 

5. Vær sannferdig overfor barnet

Barn har ofte vanskelig for å skille sant fra usant. Løgner forvirrer barnet og gjør at det mister tilliten til deg.

 

6. Hold avtaler med barnet

Barn føler seg maktesløse, hvis du bryter avtaler uten å ha en god grunn. Hvis ikke barnet trygt kan stole på deg, hvem kan det stole på da?

 

7. Skrem ikke barnet unødig

Noen ganger er det nødvendig å advare barnet mot farlige situasjoner, men barn skal ikke skremmes til lydighet. Spar barnet for oppskakende viten om ting som det ikke kan gjøre noe med.

 

8. Le med og ikke av barnet

Barn er stolte, og kan bli dypt såret når de føler seg latterlige. Le med barnet, humor er en fin ting. Le ikke av barnet; klovnens maske kan dekke over mye tristhet.

 

9. Husk å rose barnet ditt

Oppmuntring og gode ord motiverer barnet til samarbeid. Positiv støtte styrker barnets selvfølelse og skaper pågangsmot.

 

10. Husk at du er et forbilde for barnet

Barnet har knyttet seg til deg med sin dypeste kjærlighet og beundring. Derfor ønsker det å bli lik deg – i alle fall mens det er lite! Det du gjør, det gjør barnet. Det du sier og mener, det gjentar barnet.

 

Foreldrevettreglene er tilgjengelig både som plakat og ulike kort i nettbutikken.

Se oversikt over Voksne for Barns plakater, spesielt illustrert for organisasjonen

Se oversikt over Voksne for Barns unike kort med kloke budskap