Viktig med ustrukturert tid

Viktig med ustrukturert tid

Barn som tilbringer mer tid på ustrukturerte aktiviteter, som å leke utendørs og lese bøker, er bedre rustet til å sette sine egne mål og jobbe mot å nå sine mål uten støtte fra voksne.

Rett til medbestemmelse

Rett til medbestemmelse

Barn har rett til å være med å bestemme i forhold som er av betydning for dem. Også på fritiden. Men er det deres eller de voksnes ambisjoner og gode intensjoner som avgjør?