Når media skremmer

Når media skremmer

Barn kan ha behov for å snakke med noen om det som skremmer dem i nyhetsbildet. Les Voksne for Barns generelle råd om hvordan du går frem som voksen.

 • Spør hva barnet tenker - gi det en sjanse til å reagere
 • Vær ærlig, men tilpass informasjonen til barnet
 • Tilpass det du forteller til barnets alder og utvikling
 • Yngre barn trenger ikke alle detaljer
 • Beskytt barn under 10-12 år mot sterke øyenvitneopplevelser gjennom media/TV
 • Fokuser på hva dette betyr for dem: Er de trygge? Er andre de er glad i trygge?
 • Hjelp barnet med å forstå hva som er virkelig og hva som er fantasi
 • Gi ekstra tid og oppmerksomhet
 • Lytt til barnas frykt, sinne og eventuell nedstemthet
 • Din egen frykt bør du dele med andre voksne, ikke med barn
 • La barna gjøre noe - tegne, leke, rollespill eller liknende
 • Oppretthold rutinene i dagliglivet

Har du spørsmål om barn eller unge? Kontakt våre rådgivere.