Være oppmerksom!

Være oppmerksom!

Barn synes mobbing er skamfullt og vil ofte ikke innrømme at de er utsatt. Det er viktig at voksne følger med og også leser kroppsspråk, holdning og humør.

Når et barn mobbes

Når et barn mobbes

Å fornekte at mobbing foregår er en enkel utvei for voksne, men for den utsatte kan dette ha en dyr pris. Hvordan går du som voksen frem om du oppdager at et barn mobbes?

Å forebygge mobbing

Å forebygge mobbing

Man kan ikke arbeide i skippertak mot mobbing, man må forebygge hele tiden. Her er noen råd til deg som voksen om hvordan du kan være med å forebygge mot mobbing.

Instanser og ansvar

Instanser og ansvar

Her finner du en oversikt over de ulike instansene som kan kontaktes og hvem som har ansvar for å ta tak i det om et barn blir mobbet.