Barns reaksjon

Barns reaksjon

Når barn blir pårørende kan de reagere på mange ulike måter. I familier med flere barn vil sannsynligvis søsken reagere helt ulikt. Her er allikevel noen fellestrekk.

De mest vanlige reaksjonene hos barn kan være:

 • Noen blir kontaktsøkende og klengete. De vil ha mest mulig oppmerksomhet og bekreftelse fra voksne.
 • Noen kan virke tilbaketrukne, avmålte og observerende. De vil sikre at alt er i orden før de involverer seg eller tar kontakt.
 • Større barn kan bli mistenksomme og skeptiske. Erfaringene med foreldrenes ofte brå skifter, gjør at de forventer at dette kan skje i plutselig.
 • De kan være forsiktige med å ta med venner hjem.
 • De kan ha sagt eller gjort noe som tyder på at de er flaue over deg eller ektefellen/samboeren din.
 • De kan vise tegn på at de tar på seg skyld for konflikter hjemme.
 • De kan gi uttrykk for redsel for å miste noen av dere.
 • De reagerer veldig på løftebrudd.
 • De tar ekstra ansvar hjemme.

Andre og mer alvorlige reaksjonsmåter kan være:

 • Søvnproblemer
 • Sengeveting
 • Mareritt
 • Angst
 • Tristhet
 • Depresjon
 • Skoleproblemer
 • Atferdsvansker
 • Kriminalitet
 • Rusmisbruk
 • Emosjonelle vansker

Ikke at alle barn som lever med utfordringer i hjemmet får slike problemer. Men det er slik at de fleste som har forsket på barn som lever under slike belastninger sier at disse barna er overrepresentert sett i forhold til andre barn. Det betyr at det er viktig å være oppmerksom.