Når er bruk av rusmidler et problem i en familie?

En vanlig definisjon er: Når bruken av rusmidler hos et av familiemedlemmene er så stor at det virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien, eller belaster og forstyrrer de følelsesmessige båndene mellom familiemedlemmene – da foreligger det et rusproblem i familien.