«13 reasons why»

«13 reasons why»

På bakgrunn av nylige henvendelser til rådgivningen later det til at temaet selvmord hos barn og unge er aktualisert gjennom TV-serien.