«13 reasons why»

«13 reasons why»

På bakgrunn av nylige henvendelser til rådgivningen later det til at temaet selvmord hos barn og unge er aktualisert gjennom TV-serien.

Serien «13 reasons why», eller 13 gode grunner på norsk, har blitt et fenomen og en snakkis og den går som en farsott gjennom utallige tenåringsrom i disse dager. Serien handler om Hannah på 17 som tar sitt eget liv og etterlater seg kasettopptak der hun peker på 13 grunner til at hun besluttet å begå selvmord.

På bakgrunn av nylige henvendelser til rådgivningen later det til at temaet selvmord hos barn og unge er aktualisert gjennom denne serien. Det er viktig å understreke at voksne må ta barn og ungdom på alvor dersom de forteller om selvmordstanker enten hos seg selv eller andre. Hjelpeapparatet må kontaktes og situasjonen må ikke underdrives i forhold til alvorlighet.

Serien er regissert av Selena Gomez, som er et idol for mange unge jenter. Selena Gomez er en popstjerne som også var Justin Biebers første kjæreste. Det høres kanskje ut som irrelevant info, men bygger nok opp rundt seriens standing i målgruppen.

Kort fortalt er moralen i serien at alle har et delansvar for utstøtelse og mobbing og at summen av slike handlinger kan dytte folk ut i avgrunnen. Temaer som skilsmisse hos foreldre, dysfunksjonelle familier, seksuell identitet og utenforskap belyses på en måte som gir gjenklang hos mange ungdommer.

Serien har mottatt endel kritikk. Kritikere sier blant annet at den behandler temaet selvmord overfladisk. At selvmord ikke settes i sammenheng med en psykisk lidelse. At foreldrene er totalt fraværende i serien. Og ikke minst at selvmord kan være en måte å ta igjen ovenfor mobbere på. At det gir en slag oppreisning. Uten å problematisere at man ikke får noen glede av dette etter døden. Dessuten er sluttbudskapet at kjærlighet vil kunne forhindre selvmord, hvilket i beste fall er en overromantisk oppfatning av kjærlighetens kraft og ikke minst en bagatellisering av hvor alvorlig det er å være suicidal.

Selvmord kan smitte, og det er en bekymring blant fagfolk at denne serien kan sette unge mennesker på farlige tanker. En ungdom eller et barns hjerne er ikke ferdigutviklet, og man vet at når frontallappen er uferdig er barn og ungdom disponerte for å reagere dramatisk på hendelser som for eksempel ulykkelig forelskelse, dårlige resultater på eksamen, bilder av seg selv i kompromitterende situasjoner på avveier eller utestengelse fra venneflokken.

I denne linken finnes grei informasjon om selvmord samt litt om nyere forskning.

Nedenfor er en liste over instanser som kan kontaktes ved selvmordsproblematikk:

HER KAN DU FÅ HJELP:

 • Kirkens SOS’ døgnåpne telefon: 815 33 300
 • Mental Helses døgnåpne og gratis hjelpetelefon: 116 123
 • Røde Kors telefonen for barn og unge: Røde kors-telefonen for barn og unge, åpen mandag-fredag 14-20: 800 333 21
 • På Røde Kors’ nettsider kan du også chatte, diskutere og sende mail hvis du har spørsmål eller trenger noen å snakke med.
 • Alarmtelefonen for barn og unge: Er gratis og åpen 15.00-08.00 og døgnåpen på helligdager og i helger: 116 111
 • Kontakt fastlegen din, som også kan henvise deg videre dersom du trenger hjelp hos for eksempel psykolog

FAKTA OM SELVMORD:

 • Det var registrert 548 selvmord i Norge i 2010. Det er over tre gange så mange som dør i trafikken hvert år.
 • 383 av dem var menn, mens 164 kvinner.
 • Et ukjent antall selvmord er skjult som ulykker.
 • Selvmordstallene har holdt seg stabil de siste 10 årene.
 • Ifølge OECD er Norge et av landene hvor antall selvmord har gått ned minst siden 1995 (-7,6 prosent)
 • Hvert år er det cirka en million mennesker i verden som dør i selvmord.
 • Litauen har flest selvmord per 100.000 innbygger (34). Norge ligger på 34. plass, med Danmark like under. Sverige og Finland har flere.
 • Hvert år er det mellom 4000-6000 selvmordsforsøk.
 • Helse- og omsorgsdepartementet har varslet at de vil komme med en ny handlingsplan for å forebygge selvmord.
 • Kjente risikofaktorer er psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet/rusmiddelmisbruk, tidligere selvmordsforsøk, brudd i relasjon (inkludert utskrivelse fra døgnavdeling), selvmord i familien, tap av selvaktelse/ærekrenkelse og manglende nettverk.

Har du spørsmål om barn eller unge? Kontakt våre rådgivere.

Ellen Kilde-Evensen  er en av Voksne for Barns rådgivere. Rådgiverne har barnefaglig kompetanse og svarer på henvendelser fra deg som er voksen og har spørsmål om barn.

Kilder: FHI, WHO og OECD