Små barn og sorg

Små barn og sorg

2-3-åringer skjønner ikke alt rundt et dødsfall, og sterke reaksjoner hos foreldrene kan virke skremmende. Litt eldre barn kan bli redd for at andre de er glade i skal dø.

Tenåringstid og sorg

Tenåringstid og sorg

Når noen i familien dør, snus livet på hodet. Den unge er avhengig av god støtte fra voksne for å bearbeide dødsfallet og lære seg å mestre smerten.

Når foreldre dør

Når foreldre dør

Ingen skal eller kan fortelle deg hvordan du skal sørge. De skal heller ikke bestemme hvordan du skal vise din sorg. Denne teksten er til barn og unge.

Spørsmål og svar om sorg

Spørsmål og svar om sorg

Rådgiverne våre får mange henvendelser om sorg hos barn og unge. Her kan du lese deres svar på noen av de mest vanlige spørsmålene.

Skolebarn og sorg

Skolebarn og sorg

Når noen i familien dør, snus livet på hodet både for voksne og barn .Barn er avhengig av god støtte fra voksne for å bearbeide dødsfallet og lære seg å mestre smerten.

Sorg i familien

Sorg i familien

Når noen i familien dør, snus livet på hodet både for voksne og barn. Oftest klarer man å støtte hverandre innad i familien, men av og til trenger man hjelp fra noen utenfra.