Når barn får søsken

Når barn får søsken

Noen drømmer om å ha en tvilling, andre lengter etter en storebror som kan beskytte dem – eller en lillesøster de kan ta vare på. Mange foreldre ønsker også flere enn ett barn.

For de fleste er det en stor fordel å ha søsken. Hvis det ikke er for stor aldersforskjell, kan man ha mye glede sammen. Av og til trenger også søsken hverandre som forbundsfeller, for eksempel i forhold til foreldrene. I mange familier betyr søsken mye for hverandre livet ut.

Et nytt barn i søskenflokken vekker en strøm av heftige følelser. De andre barna kan tenke at foreldrene ikke lenger liker dem, at de ikke duger lenger, at de blir byttet utog at de kommer til å bli mindre likt. Adopterte barn kan ofte føle dette enda sterkere.

Rivaler

En toårig jente som akkurat fikk vite at hun skulle få en søster eller bror, erklærte at det trengte hun ikke. Spørsmål som om det er mulig å levere barnet tilbake, er heller ikke uvanlig. Og noen vil heller ha en hund enn en søster eller bror. Det er helt naturlig for barn å føle slik. Et lite barn som fortsatt har sterkt behov for foreldrene, vil egentlig ikke ha en rival.

Foreldrenes forsikring om at vi ”elsker dere like mye begge to” virker ikke alltid betryggende. Samtidig er søsken spennende og de eldre søsknene vil gjerne klappe, klemme og holde barnet. Det beundrer barnets små hender, føtter og ører og de føler seg store. Det er viktig for det eldste barnet at du får det til å føle seg betydningsfullt.

Blandede følelser

Blandede følelser rundt det å få en søster eller bror kan gi ulike utslag. En klem eller et kyss kan fort bli kvelende og hardhendt. Det kan også være vanskelig å stå imot fristelsen til å helle sand over babyen. Ofte vet barnet at disse handlingene er gale, men de klarer ikke å kontrollere impulshandlingen. Foreldrenes redningsaksjoner kan oppleves som urettferdige og som et bevis på at de foretrekker nykomlingen.

Hvordan eldre søsken handterer situasjonen, avhenger blant annet av alder og modenhet. En toåring kan i langt mindre grad kontrollere impulsene enn en fireåring. Jo, eldre man er, jo mer forstår man. Samtidig vil eldre søsken ofte skjule sjalusien og bli mer enn velvillig og omtenksom overfor babyen. Eventuelle aggressive impulser rettes i stedet mot foreldrene eller andre.

Hvem er du – som mamma og pappa?

Når vi får barn kan vi gjenoppleve vår egen barndom – mer eller mindre bevisst. Det kan være viktig å tenke over hvordan vi selv hadde det i forhold til våre søsken, hvis vi hadde noen. Var vi eldst, midt i eller yngst? Hvordan vi selv opplevde barndommen, styrer mer enn vi aner forholdet til våre egne barn. Bekymringene du eventuelt har for egne barn, kan stamme fra ubearbeidede følelser du hadde som barn selv. Hvis du føler at det er tilfelle, bør du vurdere å kontakte noen du kan snakke med det om. Hvis bekymringene ikke er for store, kan du kanskje snakke med din partner om dette. Dere har jo hatt helt ulik oppvekst og kan dra nytte av hverandres erfaringer. Det kan for eksempel handle om at vi føler ulikt for våre barn. Kanskje føler vi mest for det barnet som ligner oss mest. Eller det kan være motsatt. Kanskje er vi for strenge mot et av barna og for ettergiven mot det andre. Hva kan det i så fall komme av? Når vi får barn, kan det dukke opp traumer fra vår egen barndom som gjør det nødvendig å be om hjelp for egen del.

Når kan barn få søsken?

Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Foreldrene kan lengte etter et barn til og kan se bort fra det andre barnets behov. Man kan også ha forhåpninger om at eventuelle problemer med det første barnet, løses ved at man får et barn til.

Forutsetningene for å ta i mot et nytt barn, er som regel gode hvis det eldste barnet er trygg på foreldrenes kjærlighet. Det eldste barnet bør også ha kommet så langt i sin utvikling at foreldrene har ork til å begynne på nytt.

Hva kan vi gjøre for at søsken skal trives sammen?

Vi skal naturligvis være rettferdige selv om det ikke fører til at barnet opplever det slik. Millimetermålet fungerer ikke alltid for søsken. Hvis et barn føler seg tilsidesatt, vil det alltid føle at det får den minste kakebiten selv om bitene er like store. For det handler ikke om materielle ting. Det handler om å føle seg elsket.

Noe av det viktigste vi kan gjøre for våre barn, er at de få god selvfølelse. Alle barn – ja, alle mennesker – har behov for å bli sett og akseptert som den de er. Vi er enkeltindivider og skal behandles deretter. Den som har forsøkt å holde en samtale med en treåring og en seksåring samtidig, vet hvordan det føles. Prøv derfor å være sammen med et av barna alene av og til, men unngå at mamma ”alltid” er sammen med ett barn og pappa ”alltid” er sammen med det andre. Alle barn har behov for å føle seg spesiell sammen med mor og far innimellom, og det kan være godt å gjøre noe som det barnet liker spesielt godt. Hvis du er alene med barna, kan du søke hjelp hos slekt og venner for å få det til.