Datteren stjeler

Datteren stjeler

Datteren på syv år stjeler. Foreldrene lurer på om stjelingen og humørforandringene kan være uttrykk for noe annet enn at hun bare har lyst på ting.

Endret atferd

Endret atferd

Datteren på syv har endret atferd etter foreldrenes turbulente samlivsbrudd. Moren lurer på hvordan hun skal møte dette og få videre hjelp.