Spre kjennskap om «Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?»

Den 23. mars 2017 lanseres vår nye veileder «Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?».

Voksne for Barn har utarbeidet en ny veileder for foreldre, fagpersoner og andre voksne om hvordan man snakker med flerkulturelle barn og unge om identitets- og tilhørighetsspørsmål. Veilederen vil være tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, somali, urdu og arabisk. Dette er et ledd i vårt arbeid med radikaliseringsforebygging, foreldrestøtte og barn og ungesoppvekstvilkår.

Veilederen tar opp spørsmål som:
Hvordan bygge trygg identitet og innenforskap hos unge flerkulturelle nordmenn? Hvordan snakke med barn og ungdom om å flytte mellom land, om å ha familie og tilhørighet på flere steder, om opplevd rasisme og globale begivenheter som er personlige? Hvordan anerkjenne de unges egne erfaringer og definisjoner, og deres viktige interkulturelle ferdigheter?

Målgrupper:
Foreldre, omsorgs- og fagpersoner

Heftet kan også brukes av fagpersoner på for eksempel helsestasjonen, i barnehagen, på skolen, eller i familie- og barnevernet. Det kan i tillegg være aktuelt for barn- og ungdomsarbeidere som utgangspunkt for grupperefleksjoner

OPPDRAGSBESKRIVELSE

Spre kjennskap om veilederen lokalt ved å:

• Sende informasjon på e-post til de målgruppene du har mulighet til

Bruk denne lenken http://vfb.no/no/arbeidsomrader/exit_-_om_radikalisering_og_ekstremisme/tilhorighet_og_identitet/veileder/ sammen med en hilsen fra deg. Eks. Jeg er frivillig i organisasjonen Voksne for Barn i ------- kommune. Jeg ønsker å informere dere om at vi nå lanserer veilederen «Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?», om identitet hos barn som vokser opp med flere kulturer. Håper det kan være nyttig i arbeidet som gjøres for å forebygge utenforskap blant krysskulturelle barn og unge i kommunen, og ikke minst for foreldre.

• Dele informasjon på din Facebook-vegg eller side

Del denne postingen fra vår Facebook-side https://www.facebook.com/voksneforbarn/videos/10154486932073494/

• Gi veilederen til de i målgruppen du møter

Det er mulig for deg å spre 5 stk. veiledere på norsk. Det er begrenset opplag på de andre fem språkene, så disse må spres med omhu.
Bestill veilederen her

• Arranger lokale lanseringer/dialogmøter

Hovedkontoret kan være behjelpelig med å få til et lokalt arrangemnent. Send en forespørsel her.