Lokallag Oslo

Lokallag Oslo

Leder: Julie Løvold

Adresse: Brettevilles gate 26, 0481 Oslo
Tlf.: 95 81 30 06
E-post: oslo@vfb.no

Lokallaget dekker følgende område:
Oslo kommune


Vi er Voksne for Barn sitt lokallag i Oslo. Voksne for Barn jobber for å bedre barn og unges oppvekstvilkår og psykiske helse. Aktuelle temaer og arbeidsområder er sosiale ulikheter og barnefattigdom, mobbing og utestenging, psykisk syke foreldre og barn som opplever samlivsbrudd og konflikt.

Lokallagets arbeid har et helsefremmende og løsningsorientert perpektiv. Vi ønsker å fremme mestring og brukermedvirkning hos foreldre og barn og redusere risikofaktorer for negativ utvikling. På denne måten vil vi bidra til større muligheter for god utvikling og god psykisk helse. Vi er et nystartet lokallag og ønsker nye medlemmer velkommen!

Vi planlegger helsefremmende ungdomsgrupper rettet mot ungdomsskoleelever, og vi vil etterhvert avholde foredrag for foreldre, med temaer om barn og ungdom. Vi vil også markere Verdensdagen for Psykisk Helse. Vi trenger flere aktive medlemmer for å gjennomføre dette. Har du lyst å bli med oss send oss en e-post på oslo@vfb.no eller send oss en melding på vår Facebookside.

Ved å trykke liker på Facebooksiden vår kan du følge arbeidet vårt. Søk etter Voksne for Barn-lokallag Oslo eller gå via denne lenken.

Velkommen til foredrag og årsmøte!

 

Voksne for Barn – lokallag Oslo ønsker med dette å invitere til foredrag med påfølgende årsmøte.

Tid: Onsdag 29.03 18.00 – 20.00
Sted:
Høgskolen i Oslo, Pilestredet 48, P168 – Auditorium.
Kart:
 https://kart.gulesider.no/m/SvQaC

Rommet er tilrettelagt for funksjonshemmede og ligger i nærheten av handicaptoalett.

Kl. 18.00 – 19.00: Foredrag

Guro Øiestad holder foredraget ”Selvfølelse hos ungdom  - balansen mellom selvstendighet og frihet”. Hun vil snakke om ungdommens selvstendighetstrang, og hvordan voksne kan hjelpe til å passe på; passe mye og passe lite.

Foredraget passer både for foreldre, fagpersoner, studenter og andre som er opptatt av ungdom.

Guro Øiestad er psykologspesialist og førstelektor ved Psykologisk Institutt. Hun har privat praksis, holder foredrag og kurs og har gitt ut flere bøker.

 

Vi ønsker alle velkommen! Meld deg gjerne på ved å trykke ”SKAL” på arrangementet på facebook-siden vår https://www.facebook.com/events/385677481808218/

Trykk også gjerne ”liker” på siden vår – Organisasjonen Voksne for Barn – lokallag Oslo for å se hva vi holder på med  https://www.facebook.com/Voksne-for-Barn-Lokallag-Oslo-966700553424236/?ref=aymt_homepage_panel

Foredraget er gratis.

Etter foredraget og en kort pause avholdes årsmøtet for Voksne for Barn – lokallag Oslo, fra kl. 19.15 – alle er velkommen.

Vedlagt finner du forløpig saksliste for årsmøtet med forslag til vedtektsendringer. Eventuelle saker du ønsker behandlet skal være skriftlig begrunnet og innsendt til styret innen to uker før årsmøtet.  

Det er kun personlige medlemmer av lokallaget som har stemmerett.

 

Med vennlig hilsen
Voksne for Barn -lokallag Oslo