Lokallag Indre Nordfjord

Lokallag Indre Nordfjord

Leder:
Ann-Iren Ulvedal
Ulvedal 2
6795 Blaksæter

Telefon: 481 48 086
E-post:
indrenordfjord@vfb.no

Lokallaget dekker følgende områder:
Gloppen, Hornindal, Eid og Stryn


ÅRSMØTE i Voksne for Barn – Indre Nordfjord lokallag
og foredraget «Foreldrekraften- en viktig ressurs når barn har livsutfordringer»

Tid: Tysdag 5.april 2015 kl. 19.00
Stad:
Stryn Vidaregåande skule


Saker:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av sekretær og ordstyrar
3. Valg av 2 til å skrive under protokollen
4. Årsmelding 2015
5. Årsregneskap 2015
Revisors bekrefting
6. Handlingsplan 2016
7. Budsjett 2016
8. Valg
- av styre (leder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer)
- valgkomite
- revisor
- 3 delegater til Landsmøte i Vfb/ sentralt årsmøte (Oslo 26.mai.2016)
9. Rammer for stemmerett
10. Godkjenning av Vedtekter for VFB-indre Nordfjord lokallag

Kl 20.00- 22.00 «Foreldrekraften- en viktig ressurs når barn har livsutfordringer»
Foredrag av Førsteamanuensis Bente Hasle ved Høgskulen i Volda. Ho er både barnevernspedagog og spesialpedagog, og i 2013 kom doktoravhandlinga hennar «Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser, om foreldreskap når barn har en psykisk vanske» ved NTNU, ut. Hennar fokus på foreldrene si rolle når barn har utfordringar er ei tillitsærklæring til foreldre. Samstundes tek ho opp korleis heile familien kan verte påverka; utfordringar, men og korleis dei kan bli ein ressurs.

Etter føredraget vert det diskusjoner i smågrupper.

Kiosk: Mulegheit til å kjøpe varme og kalde drikker, samt vafler og frukt.

 

Protokoll årsmøte 2015

Last ned filProtokoll årsmøte 2015(1 6kb)

Årsberetning 2014

Last ned filÅrsmelding 2014(1 6kb)


Vit at du er god nok!

Lokallag Indre Nordfjord