Vil være gode vaksne

Hele 22 nye medlemmer tegnet seg da Indre Nordfjord lokallag inviterte til møte.