Tønsberg lokallag

Leder:
Anca Maria Yttri
Adlersgate 9B
3116 TØNSBERG

Telefon: 414 05 339
E-post: tonsberg@vfb.no

Lokallaget dekker følgende områder:
Tønsberg           
Nøtterøy           
Tjøme            
Hof             
Holmestrand
Horten               
Re                    
Sande            
Stokke        
Svelvik

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TØNSBERG OG OMEGN LOKALLAG

Dato: 24. mai 2016, kl.17.00 -18.30
Sted for årsmøte:
Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek, Storgaten 16, 3126 Tønsberg

DAGSORDEN

Kl.17.00 Velkommen og presentasjon av lokallagstyret v/styreleder for Tønsberg og omegn lokallag, Anca Maria Yttri

Kl.17.15 Årsmøte
1. Åpning av årsmøtet
2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av møteleder og referent
4. Årsberetning 2015
5. Regnskap 2015
7. Budsjett 2016
8. Valg
kl. 18.00 Spørsmål og diskusjon.

Lett servering under møtet, ønsker derfor en enkel påmelding fra deg med kun navn, innen 23.mai til anca.yttri@siv.no 

Det tas forbehold om rett til endringer i programmet.