Undersøk hvordan skolen jobber med og følger opp varsler om mobbing

Et av Voksne for Barns fokusområder for 2019 er mobbing. Støtte fra foreldre kan virke beskyttende mot å utvikle psykiske plager hos barn som opplever mobbing. Det er derfor viktig at også foreldre får den hjelpen de har behov for. Foreldrestøttende arbeid er et av Voksne for Barns hovedarbeidsområder og gjennom 2019 har vi derfor et prosjekt der vi gir råd og veiledning til foreldre som opplever at barnet blir, eller har blitt mobbet.

Koble Voksne for Barn på den kommunale folkehelsen

Voksne for Barn er en viktig organisasjon når det gjelder folkehelse, og vi ønsker at flere kommuner og folkehelsekoordinatorer skal kjenne til oss og tenke på oss som er mulig og svært relevant samarbeidspart i folkehelsearbeidet sitt. Vi trenger også mer kunnskap om hva som foregår av satsninger osv. i kommunene for å kunne bli mer treffsikre i våre satsninger ut mot kommunene.

Markedsføring av vårt østeuropeiske tilbud om rådgivning

Voksne for Barn har som kjent fagpersoner som veileder og gir råd til voksne som er bekymret for barn eller unge. Tidligere har vi bare hatt norskspråklige rådgivere, men nå svarer vi også på henvendelser på polsk, litauisk og russisk. Vi håper du har mulighet til å hjelpe oss med å spre ordet!

Spre kjennskap om «Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?»

Den 23. mars 2017 lanseres vår nye veileder «Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?».