Her bestiller du som frivillig materiell om Voksne for Barn

Voksne for Barn har mye forskjellig materiell som du kan bruke lokalt for å engasjere flere i vårt arbeid. BESTILLINGSFRISTEN er SENEST 2 UKER FØR du trenger materiellet!

Før du fyller ut skjemaet kan det være lurt å sjekke om materiellet kan sendes direkte til det sted det skal brukes. Er det et lokale, institusjon eller bedrift, så skal alltid adressen være BESØKSADRESSEN MED RIKTIG POSTNR.

Hvis ikke sendes materiellet til en privat adresse og det må hentes på postkontoret.


Frivillige får dette gratis:


Alt egenprodusert materiell


Frivillige betaler vanlig pris for:

  • Eksternt produsert materiell (eks. skrin, bøker og spill o.l.)

NB! Frivillige betaler porto for å få levert denne typen produkter.

Materiellbestilling for frivillige
  1. Skjemaet er for deg som ønsker å bestille materiell til en aktivitet lokalt som er koblet til frivillige i Voksne for Barn.