Bruk egen erfaring

Bruk egen erfaring

En Pårørendeguide har selv erfaring som pårørende til en som sliter, eller har slitt med psykiske problemer og/eller rusproblemer.

En Pårørendeguide støtter og veileder andre pårørende ut ifra deres behov og situasjon. Mange pårørende opplever det som en ekstra verdi å kunne snakke med noen som har vært i en lignende situasjon og som vet noe av erfaring om mange av de situasjoner og utfordringer pårørende lever med.

Som Pårørendeguide kan man ta oppdrag etter hvor mye kapasitet man har.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse (LPP) og Voksne for Barn samarbeider om det brukerstyrte Pårørende Kompetanse. Pårørendeguide er en del av dette tilbudet.

Pårørende Kompetanse gir opplæring og veiledning.

Vil du vite mer om å være Pårørendeguide? Ta kontakt!

Fagkoordinator Merethe Toft 

E-post: merethe.toft@vfb.no

Tlf: 23 10 06 27 Mobil: 975 029 53