Ledere og voksne støttepersoner

På oppdrag for og med barn og unge! Ungt nettverk er for ungdom som er pårørende eller har erfaringer med å vokse opp i familier med utfordringer.


Ungt nettverk: 

- gir de unge en mulighet til å møte andre i samme situasjon for å gi og ta imot støtte og for å ha fokus på hva som bidrar til vekst og utvikling hos den enkelte.
 
- henter frem og formidler erfaringsbasert kunnskap som de mener er viktig å vite noe om for den som planlegger for eller arbeider med denne gruppen barn og unge.

- har fokus på et helsefremmende perspektiv, altså på hva som er viktig for å ha det bra når en har utfordringer i livet sitt.

Ungt nettverks samlinger blir ledet av ungdom/unge voksne med egen erfaring, som får opplæring og veiledning fra Voksne for Barn. Møt Henriette (tiltaket het tidligere møteplass):

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Hvis du ikke har Flashplayer kan du se filmen direkte på Youtube

Ungt nettverk blir organisert litt ulikt på de forskjellige stedene. Deltagerne er selv med på å bestemme hvilke temaer som er viktige å ta opp på samlingene. Vi bruker mange ulike metoder for å gi uttrykk for tanker og følelser, f eks foto, skriving, musikk og ulike aktiviteter.

Lederne blir primært rekruttert gjennom Ungt nettverk, men det er også mulig å ta direkte kontakt, hvis du ser at dette er noe for deg.

Per i dag arrangerer vi Ungt nettverksamlinger i: Mosjøen, Oslo og Bergen.

 

Det trengs også voksne frivillige som fungerer som støttepersoner. Møt Malin (tiltaket het tidligere Møteplass for ungdom):

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Har du ikke Flashplayer innstallert kan du se filmen direkte på Youtube

 

Jeg vil vite mer om å delta som frivillig på Møteplass for ungdom!
  1. Har du engasjement og vil bidra, så er det mange ungdommer som trenger deg!