Bli medlem, verv en venn eller gi medlemskap i gave!

Bli medlem, verv en venn eller gi medlemskap i gave!

Som medlem i Voksne for Barn bidrar du til at flere barn i Norge får en god oppvekst.

Som medlem støtter du vårt arbeid for å:

  • sikre at barn og ungdom har de beste forutsetninger for å vokse opp trygt og godt.
  • innhente og spre kunnskap om barns erfaringer og behov.
  • gi barn læring som styrker deres psykiske helse.
  • hjelpe voksne som har bekymringer for barn.

Medlemskap i Voksne for Barn koster 390,- per kalenderår.

Du kan velge om du vil bli personlig medlem, melde inn arbeidsgiveren/bedriften din eller gi medlemskap i gave.