Psykologisk førstehjelp for de minste

Psykologisk førstehjelp for de minste

Med lanseringen av «Grønne tanker, glade barn» får også barnehagebarn tilgang til serien Psykologisk førstehjelp. Vi tilbyr opplæring for hele serien.

Hensikten med Psykologisk førstehjelp er å stimulere barn og unges tanke- og følelsesbevissthet.  Psykiske helseplager er en av vår tids store utfordringer. Å utvikle et vokabular og trygghet for å uttrykke tanker og følelser som barn, kan få stor betydning gjennom livet. Psykologisk førstehjelp er utviklet av psykologspesialist Solfrid Raknes, i tett samarbeid med en faglig sterk referansegruppe. Det nye materiellet for de minste barna er en kombinasjon av digitalt verktøy og en bok, som kan brukes like godt hjemme med foreldre som i barnehagen. I tillegg er det laget materiell til 18 samlingsstunder med flip-overs til bruk i barnehagen, som skal engasjere barna til samtale og gode forslag til hvordan man kan få det bedre med seg selv og med vennene i barnehagen, og en veileder for barnehagepersonell og hjelpere.

Psykologisk førstehjelp for de minste
Foto: Heidi Kristiansen
Psykologisk førstehjelp er utviklet av psykologspesialist Solfrid Raknes, som i samarbeid med Gyldendal forlag tidligere gitt ut Psykologisk førstehjelp for 8-12 åringer og et skrin for ungdom.
Alle skrin samt boka og løse figurer kan kjøpes i bokhandelen eller i vår nettbutikk
Voksne for Barn tilbyr kurs i bruk av:
Grønne tanker, glade barn
Psykologisk førstehjelp 8-18 for deg som arbeider med barn
Psykologisk førstehjelp 8-18 for foreldre

- Jeg ønsker at barna skal lære å gjenkjenne følelser både hos seg selv og hos andre. Historiene kan sette i gang samtaler mellom barn og voksne om for eksempel: Hva skjer med kroppen min når jeg blir redd? Hva kan jeg gjøre for å bli mindre redd? Små filmsnutter og ulike digitale oppgaver skal sammen med boka om Emil, Trine og Roald hjelpe barna til å gjenkjenne følelser som for eksempel glede og redsel, tristhet og stolthet, sier Solfrid Raknes, som er forsker III ved Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge (RKBU) Vest.

 

Engasjere gjennom historier

»Jeg er rød, og jeg gjør alt jeg kan for at du skal bli redd, trist og lei», sier en rød bamse i tegnefilmsnutten om Maurtua barnehage. «Jeg er grønn. Jeg hjelper deg til å bli mer trygg, blid og glad», sier den grønne bamsen. I tegnefilmene møter vi også Emil, som er sinnataggen i barnehagen. «Av og til så gjør jeg dumme ting når jeg blir sint», forteller Emil. Trine liker å tegne. Hun forteller at hun synes det skummelt å spørre om å få være med å leke. Roald forteller at han liker barnehagen. Problemet hans er at han er litt redd for å være alene.

-  I boka om Emil, Trine og Roald blir barn godt kjent med hverdagen til de tre i barnehagen, og med den kloke, voksne Erna som hjelper barna til å tenke grønne tanker. Alle følelser er lov. Men barna får hjelp av en voksen til ikke å la følelser og røde tanker ødelegge for seg. Emil øver på å tenke og gjøre lure ting når han blir sint, og utvikler mer tålmodighet. Trine øver på å tørre å bli med i leken, og Roald får hjelp til å tørre å være litt alene.

Solfrid Raknes sier hun håper at dette er et psykopedagogisk materiale som barnehagene synes passer godt å bruke sammen med det andre gode arbeidet de ellers gjør for å hjelpe barn til å bli trygge og utvikle et godt språk for hva de føler og tenker om seg selv, og om vennskap og hva man kan gjøre for hverandre. Hun håper det nye materialet vil bli flittig brukt.

- Gjennom «Grønne tanker, glade barn» får de minste ungene muligheten til å lære grunnprinsippene i moderne psykologi og i kognitiv atferdsterapi. Gjennom morsomme fortellinger, tegninger, filmer og sanger er dette psykologi for folket!

Vi prøver å treffe barna med materiellet vårt. Vi håper at det fenger barna, slik at de blir nysgjerrige og ivrige på å leke og lære. Alle barn har godt av å få et vokabular for tanker og følelser, og historiene er veien inn til dem, understreker hun.

 

Psykologisk førstehjelp for de minste
Materiellet til «Grønne tanker, glade barn» er tilgjengelig i bokhandelen og i vår nettbutikk  Voksne for barn tilbyr kurs i Grønne tanker, glade barn til barnehageansatte og andre hjelpere.
Salaby er et digitalt undervisnings-nettsted som tilbyr innhold for barnehage- og skolebarn. Salaby har over 200 000 brukere, og er Norges mest brukte digitale læringsverktøy i barnehager og grunnskoler. Her kan du gå direkte til Psykoklogisk førstehjelp: http://barnehage.salaby.no/rode-og-gronne

 

Engstelige barn

Solfrid Raknes mener at barnehagene er en sentral arena som kan påvirke småbarns helse, og folkehelse i et videre perspektiv.  Selv om «Grønne tanker, glade barn» er velegnet for alle barn, er det spesielt viktig at barn som har det vanskelig får hjelp til å uttrykke og forstå egne følelser og tanker.

- I dag er mange barnehager gode på barn med problematferd, men ikke alle er like gode til å gjenkjenne barn med engstelsesproblematikk. Dersom barn med mye engstelse i seg får hjelp i tidlig alder, kan det spare dem for å utvikle psykiske problemer som depresjon, rus- og angstproblematikk senere i livet. Å lære barn god egenomsorg og omsorg for andre er en basis for utvikling av god selvfølelse og god evne til sosialt samspill, sier hun.

Kulturtilpasning til 15 språk?

 Skolen og barnehagen har over tid blitt stadig viktigere i barn og unges liv, og for utviklingen av folkehelsen. De aller fleste småbarn i Vesten bruker mye tid i barnehagene. Da er det viktig at det offentlige ansvaret ikke bare skal gjelde praktisk omsorg og kunnskapsformidling, men omsorg for hele mennesket – også følelseslivet og utviklingen av en god psykisk helse. Solfrid Raknes søker nå om midler til å utvikle et digitalt verktøy for minoritetsspråklige barn. Målet er at «Grønne tanker, glade barn» skal bli tilgjengelig på minst 15 ulike språk, blant dem de tre samiske språkene, arabisk og engelsk.

- Alle minoritetsbarn i barnehage bør få muligheten til to versjoner, en på norsk og en på morsmålet sitt med kulturtilpasning som de kan ha hjemme. Dette kan gjøre samarbeidet mellom barnehage/hjem rundt hvordan barn har det bedre, og det er kjempeviktig! Blir bare barnehagenelittbedre på å utvikle trygge barn med god selvfølelse og omsorg for seg selv og andre, vil det kunne ha stor helsefremmende effekt på sikt, avslutter psykologspesialisten.

Voksne for Barn tilbyr kurs i bruk av:
Grønne tanker, glade barn
Psykologisk førstehjelp 8-18 for deg som arbeider med barn
Psykologisk førstehjelp 8-18 for foreldre