Du kan hjelpe Jesper!

OM KURSET:
Kurset legger vekt på hvordan håndtere bekymringer og gir råd og veiledning om hvordan en kan gjennomføre samtaler med foreldrene og skape et samarbeid med foreldrene der barnetsperspektiv opprettholdes og er i fokus. 

Jesper – gutten som lever med en mor som har alkoholproblemer kan være hvem som helst. Kurset gir deg råd og metoder for hjelpe Jesper slik at du vet
hva du skal gjøre når du møter han. Kurset er utviklet med tanke på at barnehagepersonell skal få utvidet sin handlingskompetanse i forhold til denne
gruppen barn.

Temaer gjennomgås på kurset:

 • Belastninger i familien og hvordan det påvirker rollen som forelder
 • Hvordan kan det være å være barn i en familie med belastninger
 • Hva kan barn vise oss i barnehagen som tegn på at de har det vanskelig
 • Hvordan ivareta barn som har det vanskelig i barnehagen
 • Mestring og resiliens hos barn
 • Bekymring og bekymringsjobbing
 • De vanskelige samtalene med foreldrene
 • Barnets perspektiv og møtet med foreldrene


MÅLGRUPPE:
Barnehageansatte

KURSHOLDER:

Jan Steneby

TILBAKEMELDING FRA TIDLIGERE DELTAKERE

 • Det var meget bra og veldig forståelig. (assistent)
 • Veldig nyttig. Klart og tydelig presentert. God blanding av foredrag, eksempler og samspill med salen. (ped.leder)
 • Jeg hadde stort utbytte av kurset. Jeg har fått lærdom som skal benyttes direkte i det daglige arbeidet. (ped.medarbeider)

VARIGHET:
Hel- eller halvdag

PÅMELDING:
Kurset kan kun bestilles

Her kan du bestille kurset/ne.