Årsmøte 2018

Årsmøtet er organisasjonens øverste organ.

Dato: 24. mai 2018
Tid: kl. 17.00
Sted: Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201, 1392 Vettre (Asker kommune)


Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker:

• Regnskap for foregående regnskapsår

• Landsstyrets beretning for foregående regnskapsår

• Strategi for kommende periode

• Valg av styremedlemmer til landsstyret, valg av styreleder og nestleder, og valg av medlemmer til valgkomite

• Andre saker som landsstyret eller medlemmer legger frem for årsmøtet, og som er nevnt i innkallingen

 

Forslag/saker meldes inn til organisasjonsrådgiver Ingrid Hillblom ingrid.hillblom@vfb.no senest 11. april 2018.

Årsmøtet består av delegater fra lokallagene og lokale aktivitetsgrupper. Hver delegat har én stemme. Delegater fra interimsstyrer i lokallag har ikke stemmerett. Medlemmer som ikke er tilknyttet lokallag har ikke stemmerett.