Årsmøte 2016

Årsmøtet er organisasjonens øverste organ.

Dato: 26. mai 2016
Tid: kl. 17.00
Sted: Felix konferansesenter i Oslo


Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker:

• Regnskap for foregående regnskapsår

• Landsstyrets beretning for foregående regnskapsår

• Strategi for kommende periode

• Valg av styremedlemmer til landsstyret, valg av styreleder og nestleder, og valg av medlemmer til valgkomité

• Andre saker som landsstyret eller medlemmer legger frem for årsmøtet, og som er nevnt i innkallingen

 

Forslag/saker meldes inn til administrasjonskoordinator Ingrid Hillblom ingrid.hillblom@vfb.no senest den 13. april.

Årsmøtet består av delegater fra lokallagene og lokale aktivitetsgrupper. Hver delegat har én stemme. Delegater fra interimsstyrer i lokallag har ikke stemmerett. Medlemmer som ikke er tilknyttet lokallag har ikke stemmerett.