–  Ikke et valg staten skal ta

– Ikke et valg staten skal ta

En god og trygg oppvekst avhenger av at barnet er elsket og ønsket. Det er ingen selvfølge for et barn som blir født mot sine foreldres vilje.

Prioritering: Større åpenhet og brukermedvirkning

Prioritering: Større åpenhet og brukermedvirkning

Voksne for Barn foreslår at det skal lovfestes at det felles systemet skal sikre åpenhet og brukerrepresentasjon.

Statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019

Vi kan nesten daglig lese i media om behovet for kompetanse i psykisk helse for dagens ungdom, men hvor ble det av psykisk helse hos kunnskapsdepartementet?

Høringsuttalelser fra Voksne for Barn

Høringsuttalelser fra Voksne for Barn

Voksne for Barn er høringsinnstans for offentlige saker som gjelder barn og unge. Her kan du lese våre høringsuttalelser og skriftlige innspill.

Positive til Barnefamilieutvalgets forslag

Positive til Barnefamilieutvalgets forslag

Voksne for Barn tror tiltakene fra Barnefamilieutvalgets rapport kan løfte mange barn ut av fattigdom.

Egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Endelig! Stortinget har med dette oppfylt et mål som Voksne for Barn har jobbet for lenge.

Enslige mindreårige asylsøkere: NEI til beskyttelse ”light”

Enslige mindreårige asylsøkere: NEI til beskyttelse ”light”

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt ut et forslag på høring om at kapittel 5A Omsorgssentre for mindreårige enslige asylsøkere tas ut av lov om barnevern, og at denne type sentre reguleres i egen lov.