Høringsuttalelser fra Voksne for Barn

Høringsuttalelser fra Voksne for Barn

Voksne for Barn er høringsinnstans for offentlige saker som gjelder barn og unge. Her kan du lese våre høringsuttalelser og skriftlige innspill.

Positive til Barnefamilieutvalgets forslag

Positive til Barnefamilieutvalgets forslag

Voksne for Barn tror tiltakene fra Barnefamilieutvalgets rapport kan løfte mange barn ut av fattigdom.

Egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Endelig! Stortinget har med dette oppfylt et mål som Voksne for Barn har jobbet for lenge.

Enslige mindreårige asylsøkere: NEI til beskyttelse ”light”

Enslige mindreårige asylsøkere: NEI til beskyttelse ”light”

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt ut et forslag på høring om at kapittel 5A Omsorgssentre for mindreårige enslige asylsøkere tas ut av lov om barnevern, og at denne type sentre reguleres i egen lov.