Fremmer ikke forslag om ny lov om omsorgssentre

Fremmer ikke forslag om ny lov om omsorgssentre

Regjeringen kommer ikke til å fremme forslag om ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

Positive til Barnefamilieutvalgets forslag

Positive til Barnefamilieutvalgets forslag

Voksne for Barn tror tiltakene fra Barnefamilieutvalgets rapport kan løfte mange barn ut av fattigdom.

Ja til økt beskyttelse av barn som utsettes for alvorlig vold og overgrep fra foreldre

Ja til økt beskyttelse av barn som utsettes for alvorlig vold og overgrep fra foreldre

Voksne for Barn gir helhjertet støtte til et forslag fra Barne- og likestillingsdepartementet om å øke beskyttelsen av barn som utsettes for alvorlig volds- og overgrep fra foreldrene.

Psykisk helse i skolen reddet i budsjettforliket

Psykisk helse i skolen reddet i budsjettforliket

Psykisk helse i skolen er tildelt 19,8 millioner i budsjettet regjeringen og samarbeidspartiene nå er enige om.

Vil ha egen lov for barn som pårørende

Vil ha egen lov for barn som pårørende

I et høringssvar til Helse og omsorgsdepartementet tar Voksne for Barn til orde for en egen lov som skal sikre barns rettigheter når de er pårørende.

Enslige mindreårige asylsøkere: NEI til beskyttelse ”light”

Enslige mindreårige asylsøkere: NEI til beskyttelse ”light”

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt ut et forslag på høring om at kapittel 5A Omsorgssentre for mindreårige enslige asylsøkere tas ut av lov om barnevern, og at denne type sentre reguleres i egen lov.

Psykisk helse i skolen må inn på statsbudsjettet igjen!

Psykisk helse i skolen må inn på statsbudsjettet igjen!

I forslag til statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å innlemme midler fra tilskuddsordningen "Psykisk helse i skolen" i "Program for folkehelsearbeid i kommunene".

Egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Endelig! Stortinget har med dette oppfylt et mål som Voksne for Barn har jobbet for lenge.

Fraværsgrense mot sin hensikt

Fraværsgrense mot sin hensikt

Tiltaket for å straffe "skulkerne" rammer elever med ulike utfordringer som med støttetiltak kan gjennomføre videregående opplæring, med dagens regelverk.

Folkehelse og livsmestring uten elevmedvirkning

Folkehelse og livsmestring uten elevmedvirkning

Voksne for Barn er fornøyd med mye av det som legges frem i stortingsmeldingen om fremtidens skole. Men sluttkarakteren for ”Fag – Fordyping – Forståelse" når ikke helt til topps.

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Voksne for Barn sier i sitt høringssvar at her er mange gode anbefalinger til tjenestene, men ser også faren for ulikheter i tilbudet avhengig av hvor familien bor.

Fosterbarn må ikke bli «handelsvarer»

Fosterbarn må ikke bli «handelsvarer»

Fosterhjemsmeldinga: Voksne for Barn advarer mot uakseptabel ”ovenfra og ned-holdning”.

Stykkevis og delt om fosterbarn og barnevern

Stykkevis og delt om fosterbarn og barnevern

Visjonen om et barnevern til barnets beste oppfylles ikke slik regjeringen legger opp arbeidet nå, skriver VfB, LfB og BAR i en felles kommentar.

Etterlyser helhetlig strategi for psykisk helse og livsmestring i skolen

Etterlyser helhetlig strategi for psykisk helse og livsmestring i skolen

Voksne for Barn støtter økt fokus på psykisk helse i skolen, men ikke som et fag med tradisjonelt undervisningsopplegg.