Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Voksne for Barn sier i sitt høringssvar at her er mange gode anbefalinger til tjenestene, men ser også faren for ulikheter i tilbudet avhengig av hvor familien bor.

Mamma og pappa er nøkkelen

Mamma og pappa er nøkkelen

Barna er lojale når foreldrene skilles, og i tillegg til å ha det vondt selv ser mange at de voksne også sliter.

Ja til økt beskyttelse av barn som utsettes for alvorlig vold og overgrep fra foreldre

Ja til økt beskyttelse av barn som utsettes for alvorlig vold og overgrep fra foreldre

Voksne for Barn gir helhjertet støtte til et forslag fra Barne- og likestillingsdepartementet om å øke beskyttelsen av barn som utsettes for alvorlig volds- og overgrep fra foreldrene.

Barna må beskyttes under samvær

- Når det finnes informasjon om at et barn kan være i fare må samfunnet beskytte det, mener generalsekretær Randi Talseth. Hun ber departementet gå enda lenger enn forslagene til endringer i Barnevernloven som er ute på høring.