Biologisk og psykologisk foreldreskap

-Psykologiske foreldreskap vinner terreng i dagens samfunn, men barn skal uansett ha rett til å få vite sitt opphav, uttaler Voksne for Barn i sitt svar til departementet på høring NOU: 2012 ”Bedre beskyttelse av barns utvikling”.

Fosterbarn må ikke bli «handelsvarer»

Fosterbarn må ikke bli «handelsvarer»

Fosterhjemsmeldinga: Voksne for Barn advarer mot uakseptabel ”ovenfra og ned-holdning”.

Stykkevis og delt om fosterbarn og barnevern

Stykkevis og delt om fosterbarn og barnevern

Visjonen om et barnevern til barnets beste oppfylles ikke slik regjeringen legger opp arbeidet nå, skriver VfB, LfB og BAR i en felles kommentar.