Flyktningebarn trenger også gode voksne for barn

I debatten om flyktningestrømmen settes ulike grupper med behov for samfunnets hjelp og støtte opp mot hverandre. Voksne for Barn deler ikke holdninger som at "Vi må hjelpe våre egne først"..

Fremmer ikke forslag om ny lov om omsorgssentre

Fremmer ikke forslag om ny lov om omsorgssentre

Regjeringen kommer ikke til å fremme forslag om ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.