Barns rettigheter styrkes

Barns rettigheter styrkes

Barns rett til medvirkning i helsetjenesten forsterkes og helsepersonell får plikt til å ivareta barn som pårørende til søsken.

Ikke god nok oppfølging av barn som pårørende

Ikke god nok oppfølging av barn som pårørende

Tilfeldighetene rår om barna til psykisk syke får oppfølging, slik loven pålegger.

Viktig seier

Viktig seier

Tilbudet til barn som lever som pårørende er sprikende, og hvilke rettigheter de faktisk har er uklart. Voksne for Barn får nå politisk støtte for en samlet lovregulering for disse barna.

Vil ha egen lov

Vil ha egen lov

I et høringssvar til Helse og omsorgsdepartementet tar Voksne for Barn til orde for en egen lov som skal sikre barns rettigheter når de er pårørende.

Må også omfatte barn

Må også omfatte barn

Oppfølgingen av barn når de er pårørende er svært variabel. Voksne for Barn ber om at pasientrettighetene utvides slik at de også omfatter barn og unge.

Pårørendeomsorg

Pårørendeomsorg

Det er uakseptabelt å bruke barn som en ressurs for kommunen når syke foreldre ikke får nødvendig praktisk hjelp og omsorgstjenester fra kommunen.