Barnepolitiske utspill 2015

Voksne for Barn arbeider aktivt barnepolitisk for hele oppvekstområdet.

Oversikt over Voksne for Barns barnepolitiske innspill i 2015 viser at det ble avgitt:

  • 13 høringsuttalelser til NOUer, lovforslag, rapporter mv
  • Organisasjonen deltok i 3 høringer i stortingskomiteer
  • Det ble publisert to kronikker i Dagens Medisin, en i Vårt Land og ett debattinnlegg i Klassekampen

Les samlet oversikt over hvilke saker organisasjonen har engasjert seg i:

Last ned filVoksne for Basrn 2015 Barnepolitiske utspill.pdf(7 0 2kb)