Gi en gave til vårt arbeid

Gi en gave til vårt arbeid

Barndommen er kort men av avgjørende betydning for resten av livet!

Voksne for barn jobber med å fange opp og ivareta barn i faresonen – barn som vokser opp med rus, mobbing, vanskelige familieforhold og annen utrygghet som påvirker deres psykiske helse. 

Ditt bidrag gir oss mulighet til å arbeide for barn og unges oppvekstmiljø og til å hjelpe risikoutsatte barn og deres familier. Mange barn opplever utrygge forhold hjemme, på grunn av foreldrenes rusproblemer eller psykiske lidelser.

Fremdeles er det slik at mange voksne ikke tør si ifra om mistanker om omsorgsvikt eller overgrep. Derfor trenger barn og unge noen som taler deres sak. Voksne for Barn ønsker å gi barn en stemme, og samtidig lære opp voksne som har kontakt med barn – foreldre, andre omsorgspersoner, ansatte i skole, barnehage og helsetjenester til å se dem som trenger ekstra omsorg.

I alt vi gjør er målet vårt at barn skal ha en god oppvekst. Fordi en god oppvekst gir en god voksen.

Vipps: Søk opp 15703 under Betal i vipps appen, da kommer du til Voksne for Barn gave.

Overføre bank: Overfør i banken din til gavekonto 7032 05 82189. Mottaker: Voksne for Barn, Stortorvet 10, 0155 Oslo.

Du kan bli fast giver hvor du støtter vårt arbeid med en fast sum regelmessig. Les mer om å bli fast giver her, eller ta kontakt med Cecilie.palmstrom@vfb.no

Her kan du lese mer om vårt arbeid. 

Takk for din viktige støtte til vårt arbeid for barn som vokser opp i familier med belastninger.