2017

2017 var enda et travelt år for Voksne for Barn. Her kan du se noe av det vi har gjennomført gjennom året.

Last ned fil(62767kb)

Skole

 • 800 Elevmentorer på våre 36 Drømmeskoler har bidratt til inkludering og gode relasjoner blant medelevene
 • 80 000 elever på 1-4 trinn har fått lære å mestre dagliglivets utfordringer, identifisere og snakke om følelser, og støtte andre gjennom vårt program Zippys venner
 • Vårt skolepolitiske arbeid har fokusert på innholdet i de nye læreplanene for å øke kompetansen om livsmestring i skolen

Barn som pårørende

 • 780 har deltatt på Møteplass for pårørende og fagfolk innenfor psykiatrien og rusomsorgen
 • Vi har lansert ...og hvem ser Johanne?, et verktøy for ansatte i skolen og andre voksne som viser hvordan du kan oppdage og følge opp barn som lever som pårørende
 • Levert krav til Helse- og omsorgsdepartementet om å gi barn som pårørende pasientrettigheter

Foreldrestøtte

 • Våre frivillige rådgivere har gitt 430 råd til voksne om barn og unges psykiske helse
 • 394 foreldre har lært hvordan de kan bruke Psykologisk førstehjelpskrin for å hjelpe sine barn i å sortere tanker og finne løsninger på det som kan føles vanskelig
 • 50 foreldre med utfordringer har deltatt på temakvelder om foreldrerollen
 • Gitt ut håndboken Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv for foreldre med krysskulturelle barn
 • Startet opp vårt rådgivningstilbud om barn og unge også for øst-europeiske arbeidsinnvandrere

Barns medvirkning

 • Gjennomført høring med barn om deres synspunkt på oppvekststrategien i Nes kommune, på oppdrag fra kommunen
 • Ungdom i forskjellige livssituasjoner har fått formidle hva som gir glede og mening i hverdagen

Barnevern

 • Gitt ut Ærlig talt - om samvær, et hefte om hvordan få til gode samvær når barn er plassert i fosterhjem
 • Barnevernpedagogstudenter på Høgskolen i Lillehammer har lært gode måter å møte fosterbarn

Barnefattigdom

 • 35 barn har deltatt i «Gøy i Steigen», et aktivitetstilbud i regi av lokallag Steigen
 • Ungdom med asylsøkerbakgrunn har deltatt i Unik-grupper i regi av lokallag Asker og Bærum
 • 17 (Mosjøen) + 28 (Bergen) + 17 (Oslo) ungdommer fra familier med belastninger har deltatt i aktiviteter i vårt «Ungt Nettverk»

Annet

 • Lansert rapporten Ung i NAV
 • Vi har skolert 853 fagfolk/fagpersoner om barn og psykisk helse

 

Ønsker du å støtte oss i arbeidet vårt i året som kommer? Da kan du lese mer om medlemsskap her.