Barn i Norge 2005: Se meg

Barn i Norge 2005: Se meg

Hvordan hjelper vi henne som ikke sier noen ting? Hvordan kommunisere med barn som ikke snakker? Hvordan hjelpe skolevegrere tilbake til
et skolefellesskap? Dette er blant temaene i Barn-i- Norge-rapporten 2005.

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Forord
Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

Hvordan hjelper henne som ikke sier noen ting? Bruker- og resultatstyrt behandling
Ole Sigvard Lunnan, psykolog ved Familie- og nettverksteamet ved barne og ungdomspsykiatrien i Follo

Taushet er også tale - Selektiv mutisme hos barn og unge
Av Hanne Kristensen, barnepsykolog og postdokstipendiat ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Øst og Sør

Skolevegring hos barn og ungdom
Jon Magne Ingul, psykolog og stipendiat ved NTNU

Hun sitter jo bare der – innagerende atferd i lys av Daniel Sterns selvteori
Ingrid Lund, familieterapeut og spesialpedagog ved Høgskolen i Agder

Som man spør, får man svar – brukermedvirkning fra barn og unge
Karin Källsmyr, psykolog og fagkoordinator Voksne for Barn
Inger Hodne seksjonsleder ved RBUP, Øst og Sør

På veien mot voksenlivet – sSamtaler mellom ungdom og hjelpere som bidrag til økt livsmestring
Kari Langaard, klinisk sosionom/Cand. Polit., dr.gradstipendiat ved RBUP, Øst og Sør
Kristin Olaisen, klinisk pedagog Nic Waals Institutt i Oslo

Livets stemmer – betydningen av sosiale nettverk for ungdom med psykiske vansker
Anne-Lise Holmesland, forsker og veileder ved Sørlandet Sykehus HF
Jaakko Seikkula, professor ved Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Agder

Forebygging av emosjonelle lidelser hos barn og unge
Simon-Peter Neumer, Dr. philos, Psykologspesialist, veileder NPF, NFKT
Marianne Aalberg, Cand.Psychol, RBUP, Øst og Sør

 Last ned (PDF)