Barn i Norge 2007: [ respek’t ]

Barn i Norge 2007: [ respek’t ]

Minoritetsungdom og psykisk helse er tema i årets Barn-i-Norge-rapport. Rapporten bringer både ny kunnskap og eksempler på gode tiltak for ungdom med minoritetsbakgrunn.

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Forord
Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

Migrasjon og psykisk helse: Spesifikke forhold som kan bidra til at innvandrerungdom har økt risiko for psykiske problemer
Brit Oppedal, dr.polit. Norsk folkehelseinstitutt

Ung, svart og norsk
Ingjerd Hansen, rådgiver i Omod (Organisasjon mot offentlig diskriminering)

Flexid – om anerkjennelse og mulighet, et prosjekt om "mine muligheter med flere kulturer"
Kjetil Eide, forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) i helseregion Øst og Sør
Leoul Mekonen, prosjektleder ved RBUP Øst og Sør

Empowerment av innvandrerungdom – erfaringer fra et filmprosjekt i Oslo i regi av Young Immigrant TV
Elvis Chigozie Nwosu, prosjektleder for Riverside resiliensgruppe i Riverside ungdomshus i Oslo kommune

Psykososialt arbeid med enslige mindreårige asylsøkere
Mette Bengtson, seksjonsleder ved Nic Waals institutt
Anne Kristi Ruud, klinisk pedagog ved Nic Waals institutt

Care and Education: Separated Refugee Children and Young People in London and Oslo Compared
Karin Harsløf Hjelde, forsker ved NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse)
Claire Mock-Munoz de Luna, prosjektmedarbeider på NAKMI

Bruk av rusmidler blant samisk ungdom – myter og realiteter
Anne Rita Spein, cand.med. og stipendiat ved Senter for samisk helseforskning


Last ned rapporten (PDF)

Bestill papirutgaven i nettbutikken