Barn i Norge 2008: Sårbar og sist i køen

Barn i Norge 2008: Sårbar og sist i køen

Barn og unge skal ha den samme hjelpen, uansett hvor de bor, hvilken familie de tilhører eller hvilke typer problemer det gjelder.
I årets rapport setter vi søkelyset på om alle barn og unge virkelig har tilgang på de tjenestene de har behov for?

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Forord
Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

Barn i rusfamilier – med rett til å bli sett
Hilde Evensen Holm, informasjonsrådgiver ved behandlings- og kompetansenteret Borgestadklinikken i Skien

Å være fattig blant de rike
Laila G. Aamodt, prosjektleder i "Familien i sentrum", et samarbeid mellom barnevertjenesten i Bærum kommune og BUP

Samhandling mellom barneverntjenesten og BUP – sett fra en juridisk synsvinkel
Tore Roald Riedl, partner og leder for Avdeling for helse- og barnerett ved advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Den besværlige kulturen – tilvendte tenkemåter hos tjenestene og brukerne som hindrer barns tilgang til tjenester
Kirsti Jareg, psykolog ved Nasjonalt Kompetansesenter for minoritetshelse

Riktigere prioritering i psykisk helsevern
Einar Heuervang dr. med og spesialist i barne og ungdomspsykiatri.

Smarte foreldre – et gruppeprogram for foreldre med engstelige og triste barn
Simon-Peter Neumer, seniorforsker og forskeleder ved RBUP Øst og Sør
Martina Gere, doktorgradsstipendiat ved RBUP Øst og Sør

Kunsten å kommunisere – "Jeg er autist og kan ikke forstå verden"
Iris Johansson, sosialpolitisk konsulent og veileder i mange land, med kommunikasjon som sitt spesialområde

 

Last ned (PDF)

Bestill rapporten i nettbutikken